top of page

Patarsime, ką ir kaip drausti, kad suvaldytumėte šiandienos rizikas ir užsitikrintumėte maksimalią jūsų verslo apsaugą 

GAMYBA, PREKYBA IR PASLAUGOS

Patarimas įmonėms – atsakingai įsivertinti visus veiklos aspektus ir nustatyti, kas daro didžiausią įtaką įmonės veiklai. Svarbu sužiūrėti ir draudimo sumas

Padėsime įvertinti rizikas ir pasiūlysime patikimus rizikos valdymo sprendimus
Kiekvienai verslo sričiai pritaikysime geriausias draudimo sąlygas
Atsakingai peržiūrėsime draudimų sumas, kad jų dydis būtų pakankamas nuostoliams padengti
Profesionaliai administruosime draudimo portfelį
Sklandžiai ir greitai padėsime sureguliuoti visų draudimo rūšių žalas

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Padėsime tinkamai apsaugoti Jūsų įmonei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei kitus papildomus draudimo objektus, atkreipdami dėmesį į draudimo sumų pakankamumą. Gali būti, kad įvertinus išaugusias statybos darbų, medžiagų, elektronikos, įrenginių, žaliavų kainas, sutartyje nurodyta suma nebus pakankama atlyginti visus nuostolius, ir dalis atstatymo kaštų atiteks draudėjui.

Ką galima apdrausti?

 • pastatus, jų inžinerinę įrangą, investicijas į pastatus

 • įrenginius, įrankius, baldus, inventorių, kompiuterinę įrangą, reklaminius stendus

 • pagamintą produkciją, žaliavą, kurą, prekes, nebaigtą gaminti produkciją

 • numatomas investicijas

 • grynuosius pinigus ir kitas vertybes ir kt.

Įmonių turto draudimas

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Tarp mūsų klientų - nemažai įmonių grupių, skirtingų sričių gamybos, prekybos ir paslaugų kompanijų, kurioms padedame sėkmingai apdrausti didelės apimties riziką pasiūlant tinkamą draudimo apsaugą. Mūsų rekomendacija įmonėms yra visada atsakingai įsivertinti visus veiklos aspektus ir apibrėžti, kas daro didžiausią įtaką įmonės veiklai. Ir, žinoma, atsakingai persižiūrėti  draudimo sumas. Dirbant pramonės ir gamybos sektoriuje, susiduriama su tokiomis grėsmėmis kaip gaisro nuostoliai, gamybinės įrangos gedimai, darbuotojų traumos, trečiųjų asmenų pareikštos pretenzijos dėl įmonės kaltės patirtos žalos atlyginimo ir kitais veiksniais, kurie tiesiogiai įtakoja įmonės veiklą.

grįžti

Kaip žinoti, kad turimas draudimas yra toks, kokio tikimasi ir kokio iš tiesų reikia jūsų verslui?

Mes patarsime, ką konkrečiai ir kokiai sumai drausti, kad būtų užtikrinta pakankama apsauga kritinio įvykio atveju.

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Verslo nutrūkimo draudimas

Norint patikimai apsaugoti verslą nuo sukrėtimų, patariame kartu drausti ir įmonės turtą, ir verslo nutrūkimo riziką. Mes galime padėti Jūsų verslui išvengti skaudžių pasekmių, kurios atsirado įmonėje nutikus draudiminiam įvykiui, sukėlusiam turtinius nuostolius, dėl kurių kaltės buvo sustabdyta ar nutrūkusi įmonės veikla (pvz.: gamyba).

 

Apdraudžiami šie galimi finansiniai nuostoliai:

 • negautas įmonės veiklos pelnas

 • pastovios išlaidos

 • papildomos išlaidos

 • būtinos pagrįstos išlaidos

 • kiti individualiai aptarti finansiniai nuostoliai

Naujienos

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Padėsime tinkamai apsaugoti Jūsų įmonei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei kitus papildomus draudimo objektus, atkreipdami dėmesį į draudimo sumų pakankamumą. Gali būti, kad įvertinus išaugusias statybos darbų, medžiagų, elektronikos, įrenginių, žaliavų kainas, sutartyje nurodyta suma nebus pakankama atlyginti visus nuostolius, ir dalis atstatymo kaštų atiteks draudėjui.

Ką galima apdrausti?

 • pastatus, jų inžinerinę įrangą, investicijas į pastatus

 • įrenginius, įrankius, baldus, inventorių, kompiuterinę įrangą, reklaminius stendus

 • pagamintą produkciją, žaliavą, kurą, prekes, nebaigtą gaminti produkciją

 • numatomas investicijas

 • grynuosius pinigus ir kitas vertybes ir kt.

Civilinės atsakomybės draudimas

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Nelaimingų atsitikimų draudimas

Padėsime apsaugoti jūsų įmonės darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbo metu arba visą parą numatant konkrečias draudimo sumas darbuotojo žūties, neįgalumo ar kaulų lūžių atveju. Šis draudimas ypač aktualus, jei darbuotojai dirba pavojingomis sveikatai ar gyvybei sąlygomis, pvz., statybose, gamyklose, miškuose ir pan. Galime apdrausti visus įmonės ar tam tikros pareigybės darbuotojus. Skirtingai nuo darbdavio civilinės atsakomybės draudimo, kuris atlygina darbuotojo patirtą žalą tik esant darbdavio kaltei, darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų traumos atveju moka draudimo išmoką nepriklausomai nuo darbdavio kaltės buvimo.

 

Darbuotojų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų sudaro:

 

 • draudimas mirties atveju

 • draudimas pastovaus ar laikino neįgalumo atveju

 • draudimas traumų ar kaulų lūžių atveju

 • dienpinigiai

 • ligonpinigiai

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Kiekviena įmonė yra atsakinga už savo darbuotojus ir saugias darbo sąlygas, todėl susižeidus arba mirus darbuotojui darbe, pakeliui į darbą ar iš jo kiekvieną kartą kyla rizika darbdaviui sulaukti atsakomybės. Padėsime atlyginti Jūsų darbuotojo būtinas gydymo išlaidas, negautas pajamas, kurias darbuotojas būtų gavęs, jeigu nebūtų įvykęs nelaimingas atsitikimas, neturtinę žalą, teismo ir kitas išlaidas. LEGATOR draudimo specialistai siūlo išsamias konsultacijas dėl draudimo apsaugos sąlygų ir padeda parinkti kiekvienos įmonės poreikius geriausiai atitinkančią draudimo apsaugą.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas yra skirtas apsisaugoti nuo profesinių klaidų ir potencialių turtinių nuostolių prieš trečiuosius asmenis, kai žala padaroma jų turtui, sveikatai ar gyvybei. Skundus, finansinės žalos pagrindu, gali gauti:

 • finansininkai ir buhalteriai

 • verslo konsultantai

 • IT specialistai 

 • vertėjai

 • inžinerijos 

 • statybos bei nekilnojamo turto srityse dirbantys asmenys ir kiti.

 

Įmonėje, apsidraudusioje Profesinės civilinės atsakomybės draudimu, yra apdraudžiami tiek visi pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, tiek ir laikinai samdomi darbuotojai, dirbantys pagal autorines sutartis, kuriems pavesta atlikti tam tikras užduotis.

Susisiekite su mūsų draudimo ekspertais, mes pakonsultuosime Jus dėl draudimo teikiamų privalumų, paskaičiuosime konkurencingą draudimo kainą ir pasirūpinsime, kad Jūsų profesinė civilinė atsakomybė būtų tinkamai apdrausta.

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Vadovų civilinės atsakomybės draudimas yra skirtas atsakingus sprendimus priimantiems įmonės darbuotojams ir padeda atlyginti nuostolius, kuriuos dėl netinkamų vadovų veiksmų patiria įmonė ar tretieji asmenys. Šis draudimas padengia rizikas, kurios nėra įtraukiamos į Bendrosios ar Profesinės civilinės atsakomybės draudimus ir apsaugo nuo žalų, kurios gali atsirasti dėl konkurentų, tiekėjų, investuotojų, akcininkų ar kitų šalių pretenzijų.

 

Vadovaujančių asmenų draudimas dengia:

 

 • direktorių ir vadovų atsakomybės riziką

 • veiklos tęstinumo riziką

 • pasikėsinimo sukčiauti riziką

 • veiklos riziką

 • susijungimų ir įsigijimų riziką

 

Įmonėms teikiame individualias konsultacijas dėl draudimo sumų, apsaugos apimties, taikomų išimčių ir kt., užtikrindami maksimalų perkamos apsaugos konkurencingumą.

Vadovų civilinės atsakomybės draudimas

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Prekinių kreditų draudimas

Mūsų draudimo specialistai padės Jums sukontroliuoti pirkėjų nemokumo rizikas tiek prekiaujant savo šalyje, tiek ir eksportuojant. Apsidraudus prekinių kreditų draudimu Jūsų verslas bus apsaugotas nuo beviltiškų skolų, geriau pažinsite esamus bei potencialius klientus, o esant pradelsimams galėsite pasinaudoti kreditų draudimo bendrovių teikiamomis skolų išieškojimo paslaugomis. LEGATOR bendradarbiauja su pasauliniais prekinio kredito draudimo lyderiais: Allianz Trade, Coface, Atradius. Pilnai konsultuojame įmones prekinių kreditų draudimo klausimais ir padedame sukurti efektyvius kreditų valdymo sprendimus, pritaikytus konkretiems klientų poreikiams.

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Įmonės transporto priemonių draudimas

Įmonės transporto priemonių draudimas atlygina įvairius nuostolius susijusius su įmonės transporto priemonėmis. LEGATOR draudimo specialistai padės tinkamai pasirūpinti jūsų verslo automobiliais, pasiūlydami konkurencingus Vairuotojų civilinės atsakomybės privalomąjį ir KASKO draudimus. Taip pat galime įtraukti papildomų Jums reikalingų apsaugų, tokių kaip techninė pagalba kelyje, vairuotojų ir keleivių draudimas, pakaitinis automobilis, apsauga nuo susidūrimo su gyvūnais kelyje kt. Įmonėms, valdančioms daugiau negu 10 transporto priemonių, sudarome automobilių parko draudimo sutartis, užtikrindami paprastesnį administravimo procesą, mažesnę draudimo įmoką ir palankesnes draudimo sąlygas.

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Padėsime sukontroliuoti ir padengti ne tik su Jūsų įmonės sugadinto turto dėl kibernetinių atakų susijusius nuostolius, bet ir dėl įmonės saugomų trečiųjų šalių asmenų duomenų netekimo padarytas žalas. Kibernetinių rizikų apsauga yra pritaikyta visų sričių įmonėms, kurios savo veikloje naudoja informacines technologijas. Dėl draudimo pasiūlymo susisiekite su mūsų draudimo ekspertais.

Kibernetinių rizikų draudimas

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Atsakomybės atliekant muitinės procedūras draudimu draudėjas užtikrina muito procedūrų atlikimą bei atsiradusios skolos muitinei sumokėjimą. Atsižvelgus į įmonės poreikį, siūlome:

 

 • Vienkartines garantijas, skirtas atlikti vieną ikimuitinę ar muitinę procedūrą. Garantijos suma atitinka pilną sumą mokamą muitinės įstaigai, kurią būtina sumokėti norintprekes išleisti laisvai cirkuliuoti.

 • Bendrąsias garantijas, naudojamas ilgesniam laikotarpiui (iki vienerių metų) ir maksimaliai galimai skolos sumai prieš muitinę.

 

Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už įstatymų pažeidimus nėra draudimo objektas.

Muitinės garantijų draudimas

Gamyba, prekyba ir paslaugos

Darbuotojų sveikatos draudimas

Tai darbuotojų sveikatos draudimas įmonės lėšomis. Jis suteikia galimybę apdraustiems darbuotojams greičiau ir patogiau gauti su sveikata susijusias paslaugas - pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose gydysis, lankytis pas norimus gydytojus specialistus, atlikti įvairius tyrimus, pirkti vaistus, naudotis kitomis sveikatos gerinimo paslaugomis. Sveikatos draudimas yra viena iš labiausiai darbuotojus motyvuojančių naudų.

Draudimo sprendimai gamybos, prekybos ir paslaugų sektoriui

grįžti

bottom of page