top of page

Statybų draudimu draudžiame jau daugiau nei 20 metų, todėl gerai išmanome rizikas, su kuriomis Jūsų įmonė gali susidurti

STATYBŲ DRAUDIMAS

Padėsime apsisaugoti nuo

Konstrukcijos ar projektavimo trūkumų

Vėlavimų

Įrangos sugadinimo ir vagystės

Darbuotojų ir trečiųjų šalių sužalojimų

Savo klientams garantuojame

Patikimus privalomųjų ir savanoriškų draudimų sprendimus 

Pagalbą rengiant ir sudarant rangos sutartis

Pagalbą vertinant sutartinių įsipareigojimų įvykdymo garantijų raštus 

Pretenzijų valdymo ir žalų sureguliavimo paslaugas 

Profesionalų draudimo sutarčių administravimą 

Draudimo sprendimai statybų ir NT sektoriui

Draudimo sprendimai statybų ir NT sektoriui

Statybų apimtys Lietuvoje ir jų reikšmė bendrajam šalies produktui nuolatos auga, todėl nuo 2017 m. pradžios pasikeitė statybos darbų reglamentavimas. Statybos darbų draudimas tapo ne tik rekomenduojamas, bet ir privalomas. Siekiant apsaugoti šalių interesus, teisės aktai, reglamentuojantys statybos užbaigimą, numato, jog rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį.

Statyba ir nekilnojamas turtas

Mes ne tik draudžiame, tačiau ir atstovaujame klientų interesus, padedami spręsti problemas dėl netinkamo įsipareigojimų įvykdymo, ieškome operatyvių sprendimų dėl defektų ištaisymo, sprendžiame regreso klausimus. Tarpininkaujant Legator draudimo specialistams, procesai vyksta operatyviau, tiksliau ir išvengiant konfliktinių situacijų tarp šalių.

Pretenzijų valdymas

Statyba ir nekilnojamas turtas

Privalomuoju statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu turi būti apdrausti kiekvieno statinio statybos, rekonstrukcijos, remonto, atnaujinimo, griovimo ir kultūros paveldo objektų tvarkomieji darbai. Išimtis daroma tik nesudėtingiems statiniams bei remonto darbams, kurie priskiriami paprastojo remonto darbų kategorijai. Draudimo apsauga užtikrinama statinio statybos darbams jų atlikimo laikotarpiu nuo darbų pradžios iki jų užbaigimo. Susisiekite su mūsų statybų draudimo ekspertais dėl išsamesnės konsultacijos ir geriausių sprendimų pasiūlymo.

Privalomasis statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimas (CAR+CA)

Statyba ir nekilnojamas turtas

Turėdami ilgametę verslo ir statybinių rizikų valdymo patirtį, teikiame laidavimo draudimų pasiūlymus, kurie dažnu atveju yra privalomi. Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimai apsaugo kliento interesus keliais būdais:

 • pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laidavimo draudimas - apsaugo klientą nuo fiktyvių pasiūlymo pateikimo

 • įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimas - garantuoja prievolių įvykdymą laiku ir pilna apimtimi

 • išankstinio mokėjimo (avanso) laidavimas – užtikrina, kad Draudėjas panaudos pagal sutartį Užsakovo suteiktą avansą pagal paskirtį

 • garantinio laikotarpio laidavimo draudimas - užtikrina garantinį objekto aptarnavimą tam tikrą laiką

Jeigu domina statybos laidavimo draudimų pasiūlymai, maloniai kviečiame susisiekti su mūsų draudimo ekspertais.

Laidavimų draudimai

Statyba ir nekilnojamas turtas

MGR - muitinės procedūros vykdytojo prievolės užtikrinimas sumokėti ES ir LR teisės aktų nustatytas muitų ir mokesčių sumas, sudarančias atsiradusią skolą muitinei, jeigu muitinės procedūros vykdytojas, draudiko išduotame draudimo polise, tinkamai neįvykdys prisiimtų įsipareigojimų muitinei. Garantija muitinėje užtikrinamas atsiradusių arba galinčių atsirasti mokestinių prievolių, susijusių su muitinės administruojamais mokesčiais, įvykdymas. Jos gali būti:

 

 • Vienkartinės

 • Bendrosios

 

Lietuvos Respublikos įstatymuose sutartyse numatytos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už įstatymų pažeidimus nėra draudimo objektas. Ieškote operatyvaus ir išskirtinio sprendimo? Susisiekite su Legator draudimo ekspertais.

Atsakomybės atliekant muitinės procedūras draudimas

Statyba ir nekilnojamas turtas

Šia specializuota inžinerinių rizikų draudimo rūšimi konkurencingomis sąlygomis padėsime apdrausti specialiosios paskirties mašinas, kurios negali būti draudžiamos įprastu turto ar transporto priemonių draudimu. 

 

Draudimo teikiami privalumai:

 • Nepertraukiamas apsaugos galiojimas tiek darbo, tiek nedarbo metu

 • Atlyginami pažeidimai pakrovimo ir vežimo metu, išskyrus transportavimą jūra

 • Draudimo apsauga galioja draudimo objektą išnuomojus arba perleidus naudoti tretiesiems asmenims ir kiti.

Mobiliosios technikos draudimas

Statyba ir nekilnojamas turtas

Padėsime tinkamai pasirūpinti Jūsų įmonei priklausančio nekilnojamojo turto (pastatų ir kt. statinių), kilnojamojo turto (įrenginių, prekių, atsargų, biuro įrangos ir pan.) bei kitus draudimo objektus nuo staiga ir netikėtai kilusių draudiminių įvykių.

Įmonės turto draudimas

Statinio statybų techninio prižiūrėtojo draudimas suteikia finansinę apsaugą įmonėms ar fiziniams asmenims, atliekantiems statinio statybų techninę priežiūrą, kai paslaugų gavėjas (Jūsų klientas) pateikia pretenziją dėl netinkamai suteiktų paslaugų ar dėl finansinių nuostolių Jūsų klientui kilusių Jūsų suteiktų (teikiamų) paslaugų pasekoje.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims ir užsakovui dėl sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo.


Draudimo sutartis gali būti:

 • metinė – draudimo apsauga galioja dėl visų statinio projektavimo darbų atliktų draudimo sutarties galiojimo metu, kai projektavimo darbų sutartis pasirašytos po draudimo sutarties įsigaliojimo dienos;

 • atskiram objektui – draudimo apsauga galioja tik vieno konkretaus statinio projektavimo darbams. Draudimo apsauga papildomai galioja 5 metus (garantinis terminas) nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos.

Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tikslas – atlyginti nuostolius nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kuris nukentėjo dėl jūsų netinkamai atliktos statinio projekto (jo dalies) ekspertizės, t.y. atlyginti padarytą žalą asmens sveikatai arba žalą, atsiradusią dėl gyvybės atėmimo, ir žalą turtui. Draudėjas civilinę atsakomybę turi apdrausti pagal kiekvieną vykdomą statinio projekto (dalies) ekspertizės ar statinio (dalies) ekspertizės paslaugų sutartį atskirai arba pagal statinio projekto (dalies) ekspertizės rangovo ar statinio (dalies) ekspertizės rangovo vykdomos veiklos paslaugų mastą per metus. Pagrindinio statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas apima ir jo subrangovų civilinę atsakomybę.

Draudimo išmokų dydžiai ir draudimo sumos

 • Minimali draudimo suma, apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę pagal vieną statinio projekto (jo dalies) ekspertizės sutartį, turi būti ne mažesnė kaip 43 400 EUR

 • Minimali draudimo suma draudžiant pagal statinio projekto(jo dalies) ekspertizės rangovo vykdomos veiklos paslaugų mastą per metus turi būti ne mažesnė kaip 289 600 EUR

 • Draudikas ir draudėjas savo susitarimu gali nustatyti besąlyginę išskaitą, kuri negali būti didesnė kaip 2 900 EUR ir privalo būti nurodyta draudimo liudijime

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Profesinės civilinės atsakomybės draudimai

Statyba ir nekilnojamas turtas

Užtikrinsime, kad Jūsų versle naudojamos transporto priemonės būtų tinkamai apdraustos, o nutikus draudiminiam įvykiui, greitai ir sklandžiai padėsime užregistruoti ir sureguliuoti žalą.

Teikiame konkurencingus pasiūlymus pavieniams draudimo polisams, o įmonėms, valdančioms daugiau negu 10 transporto priemonių, sudarome automobilių parko draudimo sutartis, garantuodami geresnes draudimo sąlygas ir patogesnį draudimo sutarčių administravimo procesą.

Įmonės transporto priemonių privalomasis ir KASKO draudimai

Statyba ir nekilnojamas turtas

Sveikatos draudimas suteikia galimybę gydytis pasirinktose sveikatos priežiūros įstaigose, pirkti vaistus, lankytis pas stomatologą, rūpintis susirgimų prevencija, pasinaudoti reabilitacijos paslaugomis, kurių išlaidas kompensuoja draudimo kompanija, įsigyti abonementą sporto klube ir daug kitų naudų. Apklausos rodo, kad sveikatos draudimas motyvuotų net 56% darbuotojų.

Pasiūlysime individualius sveikatos draudimo sprendimus atskiroms darbuotojų grupėms. Atsižvelgę į įmonės poreikius ir finansines galimybes, pateiksime geriausią draudimo sprendimą gauti pageidaujamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Darbuotojų sveikatos draudimas

Statyba ir nekilnojamas turtas

Įvertinę rizikas, padėsime tinkamai apdrausti visas Jūsų darbuotojų verslo keliones į užsienį. Kelionės draudimas susideda iš:

 • Medicinių Išlaidų ir repatriacijos draudimo

 • Nelaimingų atsitikimų draudimo

 • Asmens CA draudimo kelionės metu

 • Kelionės bagažo draudimo

 • Kelionės išlaidų (finansinių nuostolių) draudimo, jei kelionė būtų atšaukta ar nutraukta dėl neatidėliotinų priežaščių ir kt.

Kelionės rizikų draudimas

Statyba ir nekilnojamas turtas

Darbdavys yra atsakingas už savo darbuotojus ir saugias darbo sąlygas, todėl susižeidus arba mirus darbuotojui darbe, pakeliui į darbą ar iš jo kyla rizika sulaukti atsakomybės atlyginti turtinę ir neturtinę žalą nukentėjusiajam darbuotojui ar jo šeimos nariams.

Kokią darbdavio civilinę atsakomybę galima apdrausti?

 • Kai žala atsiranda dėl nepakankamų apsaugos priemonių

 • Kai žala atsiranda dėl nepakankamo darbuotojų darbo instruktažo   

 • Kai žala atsiranda dėl netinkamos patalpų eksploatacijos, nepaženklintos pavojingos zonos    

 • Kai žala atsiranda dėl techniškai nesaugios darbo technikos ir priemonių

 • Kai žala atsiranda dėl didelio darbuotojo neatsargumo (teismas dažnai priteisia darbdaviui atlyginti žalą, net jei darbuotojas buvo nepakankamai atsargus ir atidus) ir pan.

LEGATOR draudimo specialistai siūlo išsamias konsultacijas dėl draudimo apsaugos sąlygų ir padeda parinkti kiekvienos įmonės poreikius geriausiai atitinkančią draudimo apsaugą.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Statyba ir nekilnojamas turtas

Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas suteikia draudimo apsaugą įmonės Vadovaujantiems asmenims siekiant apdrausti jų atsakomybę dėl pretenzijų, kurios gali būti pareikštos dėl sprendimų ir veiksmų, atliktų vykdant įprastas Vadovaujančio asmens pareigas.

 

Statybų sektoriaus įmonių Vadovaujantiems asmenims aktualios rizikos:

 

 • Atsakomybės už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje

 • Darbo santykiai: neteisėti atleidimai, diskriminacija ir kt.

 • Valstybės priežiūros institucijų tyrimai ir administracinės baudos dėl įvairių pažeidimų

 • Aplinkosaugos pažeidimai

 • Konkurencijos įstatymo pažeidimai

 • Viešųjų pirkimų įstatymų pažeidimai

 • Bendrovės nemokumas

Netikėtas ieškinys yra pavojingas įmonės bei jos vadovų finansiniam saugumui bei verslo tęstinumui.  Būdami vieni iš lyderiaujančių draudimo brokerių Lietuvoje, galime pasiūlyti geriausius tarptautinėje draudimo rinkoje siūlomus produktus vadovams apdrausti.

Direktorių ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimas

Naujienos

grįžti

bottom of page