top of page

UADBB „LEGATOR“ vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Bet kuris asmuo, kurį su UADBB „Legator“ sieja ar siejo darbo teisiniai santykiai arba sutartiniai santykiai, turi teisę pranešti apie pažeidimą UADBB „Legator“ vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, kompetentingai institucijai tiesiogiai arba viešai.

Vidiniu kanalu galima pateikti informaciją apie pažeidimus UADBB „Legator“ dėl rengiamos, daromos ar padarytos nusikalstamos veikos, administracinio nusižengimo, tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo, taip pat šiurkštaus privalomų profesinės etikos normų pažeidimo ar kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, nurodyto Legator informacijos teikimo tvarkos apraše. Pranešimų pateikimo tvarką rasite čia: Legator informacijos teikimo tvarkos aprašas.

Pranešimo apie pažeidimą forma turi būti užpildyta ir siunčiama el. paštu pranesk@legator.lt.

Pranešimo formą rasite čia: Legator pranešimo apie pažeidimą forma.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

bottom of page