top of page
  • Writer's pictureEglė Kazlauskaitė

Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas statybų sektoriuje

Pastaraisiais metais dėl griežtesnių valdymo gairių ir padidėjusios reguliavimo institucijų priežiūros padidėjo pretenzijos į statybos direktorių veiklos atsakomybę. O ir darbuotojai, vis geriau išmanantys savo teises, nebijo jomis pasinaudoti, teikdami grupinius ieškinius įmonei.

Vadovų pareigos įtvirtintos įstatymuose (pvz. CK 2.87 str.), todėl vadovaujantys asmenys privalo:

• Veikti sąžiningai ir protingai; • Būti lojaliam bendrovei ir laikytis konfidencialumo; • Vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovėms interesams; • Nepainioti bendrovės turto su savo turtu; • Pranešti valdybos nariams arba akcininkams apie potencialų interesų konfliktą.

Dėl šių pareigų nesilaikymo gali kilti vadovo civilinė atsakomybė, grindžiama visiško žalos atlyginimo principu.


Pagrindinės priežastys, kuomet vadovams pretenzijas pareiškia akcininkai:

• Finansiniai nuostoliai; • Žmonių žūtis; • Neteisingi politiniai, finansiniai, strateginiai sprendimai; • Akcijų vertės sumažėjimas; • Smukusi reputacija.

Dėl šių ir kitų priežasčių statybos įmonė gali baigti savo veiklą, net jei nukentėjusių asmenų nuostolius pagal įmonės veiklos civilinės atsakomybės draudimą ir padengia draudikas.


Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

Suteikia draudimo apsaugą įmonės Vadovaujantiems asmenims siekiant apdrausti jų atsakomybę dėl pretenzijų, kurios gali būti pareikštos dėl sprendimų ir veiksmų, atliktų vykdant įprastas Vadovaujančio asmens pareigas.


Statybų sektoriaus įmonių Vadovaujantiems asmenims aktualios rizikos:

• Atsakomybės už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje; • Darbo santykiai: neteisėti atleidimai, diskriminacija ir kt.; • Valstybė priežiūros institucijų tyrimai ir administracinės baudos dėl įvairių pažeidimų; • Aplinkosaugos pažeidimai; • Konkurencijos įstatymo pažeidimai; • Viešųjų pirkimų įstatymų pažeidimai; • Bendrovės nemokumas.


Draudimo apsauga galioja:

• Apdraustojo atsakomybė; • Įmonės išlaidos dėl Apdraustajam pateiktų pretenzijų: • Išorinis vadovavimas; • Gynybos išlaidos dėl reikalavimų, susijusių si aplinkos užteršimu; • Skubios nenumatytos išlaidos; • Tyrimo išlaidos; • Išlaidos iki oficialaus tyrimo; • Viešųjų ryšių ir reputacijos išlaidos; • Asmeninių apribojimų ir ekstradicijos išlaidos; • Administracinės baudos; • Nuostolio mažinimo išlaidos; • Nevykdantieji vadovai; • Asmeninė atsakomybė dėl mokesčių; • Profesinės ir darbo saugos pažeidimai, bei išlaidos dėl korporatyvinių žmogžudysčių; • Papildomos išlaidos gynybai; • Išplėstinis pranešimo terminas išėjusiems iš darbo vadovams; • Išankstiniai mokėjimai gynybos išlaidoms ir kt.


Teismų praktika:


Byloje nustatyta, kad vadovas pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles, dėl neatsargumo atėmė gyvybę kitam žmogui, nes organizuodamas ir vadovaudamas pavojingiems nuotekų šulinio ir tranšėjos kasimo darbams, pažeidė teisės aktų numatytas specialias elgesio saugumo taisykles, pavojingiems darbams atlikti, jis pasitelkė netinkamus tokio pobūdžio darbams atlikti asmenis, jų neinstruktavo, kaip saugiai atlikti pavojingus kasimo darbus, nesuteikė reikiamos darbo saugos įrangos, neužtikrino saugios darbo vietos ir aplinkos.

—————————————————————————————


https://www.lat.lt/naujienos/darbe-susizalojusiam-vyrui-neturtine-zala-tures-atlyginti-likviduotos-imones-direktore/201


Lietuvos Aukščiausiasis Teismas darbe susižalojusiam vyrui iš likviduotos įmonės direktorės priteisė beveik 22 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti. Statybos įmonėje nuo perdangos nukritęs mūrininkas tapo neįgalus ir nedarbingas, negali savarankiškai judėti, yra paralyžiuotas ir jam būtina nuolatinė slauga. Už darbo saugos pažeidimus buvo nuteista įmonės direktorė, o statybų bendrovė bankrutavo. Pasak Teismo, direktorė žalą padarė netinkamai organizuodama kasdienę bendrovės veiklą, nevykdydama pareigos užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas.

—————————————————————————————


https://www.lat.lt/naujienos/byla-kurioje-sprendziama-del-atsakomybes-issvaiscius-lesas-perduodama-nagrineti-is-naujo/959


Uždarosios akcinės bendrovės valdybos pirmininkas buvo kaltinamas tuo, kad, faktiškai valdydamas visą šios įmonės veiklą, iššvaistė daugiau nei 4,5 mln. LT. teisėjų kolegija konstatavo, kad baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai yra esminiai, nes suvaržė kaltinamojo teisę į gynybą ir sukliudė apeliacinės instancijos teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismo nutartis panaikintina ir byla perduotina apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

—————————————————————————————


http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Asmenine-atsakomybe-uz-imoniu-sudarytus-kartelius-gresia-17-vadovu/12851


Konkurencijos taryba siekia, kad kartelį sudariusių įmonių vadovams, prisidėjusiems prie Konkurencijos įstatymo pažeidimų, teismai skirtų ir asmenines sankcijas. Šiuo metu teismų sprendimų laukia 17 asmenų, kuriems gali būti apribota teisė 3–5 metus užimti vadovaujančias pareigas ir skirtos baudos iki beveik 14,5 tūkst. eurų.


Atlikdami statybos projektus, atkreipkite dėmesį

Visada gali būti draudimo išimčių, dėl kurių Jūsų verslas gali patekti į didesnę atsakomybę, kurios draudimo apsauga nepadengs. Nereikia pamiršti, kad draudimas yra sutarties forma ir, kaip ir daugumoje sutarčių, yra sąlygų, išimčių.


Statybų draudimu draudžiame jau daugiau nei 20 metų, todėl gerai išmanome rizikas, su kuriomis Jūsų įmonė gali susidurti.


Eglė Kazlauskė Statybų projektų vadovė Licencijuota draudimo brokerė
Comments


Commenting has been turned off.

Daugiau naujienų ir įžvalgų

bottom of page